kompetencje prezydium parlamentu europejskiego

kompetencje prezydium parlamentu europejskiego Najbardziej pożądane, ale może nie jest to najbardziej prawdopodobne będzie stopniowy rozwój polityczny chińskiego społeczeństwa do demokracji po konsolidacji zasad rynkowych w gospodarce. Najbardziej niebezpieczne byłoby poślizgu tyłu pod presją przymusu ekonomicznego do ucisku i wojowniczości epoki Mao. Najbardziej prawdopodobne, choć będzie upadek komunistycznej partii i przekazania władzy w ręce skorumpowanych urzędników i mafia jak struktur. US nakłanianie do demokratycznych reform w Chinach może dyfundować niebezpieczeństwa chaotycznego upadku komunizmu i oraz znaczny wpływ na bezpieczeństwo, które mogą powodować. Ostatecznie można stwierdzić, że istnieje zbieżność interesów między Komunistycznej Partii Chin, przedsiębiorców i ludzi w Chinach, a to prowadzi do pokojowego rozwoju gospodarczego jako sposób na rozwiązanie wszystkich problemów, przed którymi stoi współczesne Chiny. Takie stanowisko można znaleźć zrozumienie w USA i reszty świata, ponieważ jest to w zgodzie z długoterminowym interesie wszystkich krajów zainteresowanych rozwojem stosunków gospodarczych z Chinami na zasadzie win-win.

Jestem myśliciel, poeta i filozof, uczeń. Uwielbiam podróżować i poznawać ludzi. Wierzę w piękno, szczęście, a przede wszystkim w oparciu o zrozumienie przyczyn mają być osiągnięte jedynie poprzez, wolność, inteligencję i dobrobytu. Alex Wielki

Wpis zawdzięczamy