jakie sa kompetencje parlamentu europejskiego

jakie sa kompetencje parlamentu europejskiego

(Przez wiele bardziej wciągającej opowieści o cudach innego zwykłego przedmiotu, polecam esej „Ja, ołówek,” ekonomista Leonard Read, który zawiera szczegółowy opis zadziwiające złożoność tworzenia ołówkiem, powiedział bardzo humorystycznie z punktu widok z ołówkiem. Przeczytaj go econlib.org/library/Essays/rdPncl1.html)

Stosując tę ??metodę myślenia do codziennego rzeczy jest sposobem na zrozumienie, jak świat w którym żyjemy, powstał. Jest to przykład tego, jak można zdobyć istotną perspektywę nazwałbym historyczną umysłu.

Historyczne umysłu jest zdolność do angażowania się w przeszłości jako produktywne aspektu życia w teraźniejszości. Jest to zdolność do rysowania na historii jako zasobu intelektualnego życia.

Istnieje duża różnica pomiędzy posiadaniem takiej możliwości, a jedynie znając wiele faktów. Najbardziej błyskotliwe ludzie nie są tacy, którzy zachowują wszystko, ale ci, którzy mają instynktowną zdolność do odrzucenia wszystkiego, co nie jest istotne.

Jeśli chodzi o historię, prawdziwa moc nie polega na gromadzeniu się więcej faktów, ale jest w stanie zobaczyć relacje między nimi. Kiedy można zrozumieć podstawowe podobieństwa między przeszłością a teraźniejszością, pomimo różnic okolicznościowe, można nauczyć i stosować „lekcje historii”, czyli zasady mające zastosowanie do całego ludzkiego życia. Jeśli ktoś może zrozumieć związek między działaniami ludzi w przeszłości, i świat, że działania te wyprodukowany można opracować odpowiednią uznanie dla wartości człowieka wokół nas.

Przyjrzyjmy się bliżej tych kluczowych wartości.

Gdy Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych stworzył, zdali sobie sprawę, że wiele z problemów, jakie napotykają one były wyjątkowe i wymaga unikalnych rozwiązań. Niewątpliwie jednak również spojrzał historii cywilizacji zachodniej i wyciągnął doniosłe wnioski z niego, w tym fakt, że rozdział kościoła i państwa jest celem wymóg postępu.
Wpis zawdzięczamy