Category: Unia Europejska

Posel do Parlamentu Europejskiego

Poseł do Parlamentu Europejskiego to jest kandydat, który ma zasiadać w strukturach Parlamentu zysta.Europejskiego będącego nadrzędną instytucją wspólnoty Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Jest to inaczej europoseł czy też stosuje się nazewnictwo eurodeputowany oraz europarlamentar ...

Parlament Europejski

Parlament Europejski stanowi podstawowy typ organizacji Unii Europejskiej. Jest to coś na wzór parlamentu, z tym że stanowi alternatywę, a raczej odpowiednik jednoizbowej instytucji parlamentarnej. W Parlamencie Europejskim urzędują obywatele krajów, jakie są członkami wspólnoty unijnej. Mowa tu o przedstawi...

Kompetencje Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski jest zbiorem delegatów, którzy podejmują kluczowe dla całego wspólnoty Unii Europejskiej decyzje. Jest to bardzo istotne, aby pamiętać, że akurat w naszym kraju to, kto będzie nas prezentował w Unii jest ściśle uzależnione przede wszystkim od naszych indywidualnych wybór odbywających...