Kompetencje Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski jest zbiorem delegatów, którzy podejmują kluczowe dla całego wspólnoty Unii Europejskiej decyzje. Jest to bardzo istotne, aby pamiętać, że akurat w naszym kraju to, kto będzie nas prezentował w Unii jest ściśle uzależnione przede wszystkim od naszych indywidualnych wybór odbywających się podczas ogólnego głosowania. To natomiast, co generalnie stanowi podstawy wyboru delegatów do Parlamentu Europejskiego wcale nie jest odgórnie narzucą dyrektywą.

Porady prawne: Darmowe konsultacjeW każdym kraju członkowskim tego rodzaju działania są osobno ustalane. W naszym kraju ludność ma ogromny, w sumie największy wpływ, na to, kto będzie zasiadał w Parlamencie Europejskim. Warto jednakże wspomnieć także i o tym, że na samym początku istnienia wspólnoty unijnej, decydowano o delegatach poprzez samodzielne typowanie reprezentantów kraju. Teraz tę decyzję powierzono poszczególnym członkom unijnym. Jeżeli chodzi natomiast o konkretne kompetencje Parlamentu Europejskiego, to jest to organ prawodawczy, jaki ma na celu tworzenie, to jest formułowanie określonych aktów prawnych, jakie są realizowane w oparciu o wielorakie procedury legislacyjne. I tak warto pamiętać, że Parlament Europejski posiada jako nadrzędną funkcję – funkcję prawodawczą. Ponadto ma uchwalać budżet unijny oraz ma działanie wykonawcze. Nie pełni jednakże roli ustawodawczej.

Tak natomiast jest w kwestii kompetencji standardowych parlamentów państwowych. Jeżeli  chodzi o funkcję nadzorczą, która Parlament Europejski jak najbardziej pełni, to warto wspomnieć o kontrolowaniu pracy, formy działalności oraz efektywności i prawidłowości działania wielorakich instytucji. Ponadto w razie zaistnienia takiej okoliczności ma możliwość uchwalenia wotum nieufności w stosunku do Komisji Europejskiej. Do tego wymagana jest większość dwóch trzecich głosów. Co więcej wybiera, w zasadzie to zatwierdza samą komisję, ale też i stojącego na jej czele przewodniczącego Komisji. Dodatkowo powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich a także ma opcję zwoływania specjalnych komisji śledczych poprzez wniosek członków, dokładniej jedną czwartą.

Rolą Parlamentu Europejskiego jest także wydawanie opinii, ponieważ instytucja ta ma uprawnienia opiniodawcze. Jest to zarówno omawianie wsp&o acute;lnie z Komisją procedur, jak także i ich konsultowanie z członkami Parlamentu.

Related Posts