Parlament Europejski

Parlament Europejski

Parlament Europejski stanowi podstawowy typ organizacji Unii Europejskiej. Jest to coś na wzór parlamentu, z tym że stanowi alternatywę, a raczej odpowiednik jednoizbowej instytucji parlamentarnej. W Parlamencie Europejskim urzędują obywatele krajów, jakie są członkami wspólnoty unijnej. Mowa tu o przedstawicielach tych wszystkich państw, jacy są wybierani przez glosowanie i wysyłani jako reprezentanci danego kraju. Oczywiście to odbywa się poprzez głosowanie społeczeństwa i z danego regionu przechodzą dani reprezentanci, którzy później decydują się na takie głosowanie w strukturach charakteryzowanego tu Parlamentu Europejskiego, aby możliwe było przede wszystkim postawienie na interesy społeczeństw, których oni reprezentują i przez których zostali wybrani do pełnienia tejże funkcji.

Musimy wiedzieć, że do Parlamentu Europejskiego przedostają się ci parlamentarzyści, którzy są posłami wybieranymi przez głosujące społeczeństwo na pięcioletnią kadencję. Jako siedzibę Parlamentu Europejskiego uznaje się natomiast od samego początku Brukselę a dokładniej Strasburg. W Brukseli, z racji tego, że jest to oficjalna siedziba tejże instytucji oraz Unii Europejskiej w ogóle, organizowane są przeróżne obrady parlamentarne i najwięcej spotkań, debat, konferencji i ważnych wydarzeń o randze międzynarodowej w dziedzinie polityki.

Musimy także wiedzieć, że w Parlamencie Europejskim znajdują się liczne biura poselskie. Co więcej w Luksemburgu jest generalny sekretariat Parlamentu Europejskiego. Tam też znajduje się zaplecze techniczne oraz biblioteka. Parlament Europejski wbrew pozorom wcale nie jest nową organizacją, ale ma długoletnią tradycję. Ta instytucja powstała w roku 1952, jej istnienie wiąże się ewidentnie z faktem historycznym, a dokładniej z podpisaniem Traktatu paryskiego. Na podstawie tego rodzaju dokumentu z kolei stworzono na początku instytucję, która istniała pod nazwą Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Dopiero w roku 1957 natomiast miały miejsce Traktaty rzymskie, co sprawiło, że powstała instytucja Wspólnot Europejskich.

Samo nazewnictwo Parlament Europejski zrodziło się natomiast stosunkowo późno, bowiem w 1962 roku. Najpierw reprezentanci zasiadający w tej organizacji przede wszystkim byli typowani przez parlamenty danych państw członkowskich. Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego pojawiły się w końcówce lat osiemdziesiątych, a dokładniej doszło do nich w roku 1979. Nie ma natomiast jednej konkretnej ordynacji wyborczej do tej instytucji. Musimy wiedzieć, że to, w jaki sposób są liczone głosy, kiedy to się odbywa itd., to już konkretne reguły, jakie zostają opracowane i wprowadzone inaczej we wszystkich krajach członkowskich, stanowiąc kwestię indywidualną.

Related Posts