Wyróżnia się prawo bankowe będące zbiorem norm prawnych, jakie dotyczą działania, tworzenia oraz funkcjonowania i likwidowania instytucji o charakterze bankowym. Mowa tu w szczególności o