Prawem podatkowym określa się zbiór regulacji prawnych dotyczących mechanizmów powstawania, określania, wygasania i funkcjonowania  wszelkiego typu zobowiązań podatkowych. Na podstawie tego typu przepisów można mówić

Mianem prawa konstytucyjnego określa się prawo państwowe i polityczne, będące zestawieniem norm prawnych dotyczących zasad istnienia i funkcjonowania organizmu państwowego. Ponadto w granicach tejże dziedziny

Prawem celnym rozumie się dziedzinę prawa, która odnosi się do przewozu towarów na konkretny teren celny oraz wywozu poszczególnych dóbr materialnych. Na tej podstawie wyżej

Wyróżnia się prawo bankowe będące zbiorem norm prawnych, jakie dotyczą działania, tworzenia oraz funkcjonowania i likwidowania instytucji o charakterze bankowym. Mowa tu w szczególności o