Prawem celnym rozumie się dziedzinę prawa, która odnosi się do przewozu towarów na konkretny teren celny oraz wywozu poszczególnych dóbr materialnych. Na tej podstawie wyżej