Prawem celnym rozumie się dziedzinę prawa, która odnosi się do przewozu towarów na konkretny teren celny oraz wywozu poszczególnych dóbr materialnych.Dziedziny prawa: Prawo celne Na tej podstawie wyżej wymienionych czynności ustalane są natomiast konkretne prawa oraz obowiązki. Polskie prawo celne wraz z dniem 1 maja 2004 roku zaczęło się drastycznie zmieniać co wynikało z faktu wstąpienia naszego kraju do unii Europejskiej. Pojawiły się nowe procedury oraz inne regulacje, jakie zaczęły obowiązywać nie tylko u nas, ale i na tere nie całej wspólnoty.

Related Posts