Mianem prawa konstytucyjnego określa się prawo państwowe i polityczne, będące zestawieniem norm prawnych dotyczących zasad istnienia i funkcjonowania organizmu państwowego. Ponadto w granicach tejże dziedziny