Mianem prawa konstytucyjnego określa się prawo państwowe i polityczne, będące zestawieniem norm prawnych dotyczących zasad istnienia i funkcjonowania organizmu państwowego.Dziedziny prawa: Prawo konstytucyjne Ponadto w granicach tejże dziedziny prawniczej ujęte są sposoby oraz treść gwarantowania praw człowieka oraz obywatela. Prawo konstytucyjne zajmuje się także zaspokajaniem potrzeb społecznych w sferze prawniczej oraz kompetencjami i relacjami między organami wła dzy państwowej.

Related Posts