Prawem podatkowym określa się zbiór regulacji prawnych dotyczących mechanizmów powstawania, określania, wygasania i funkcjonowania  wszelkiego typu zobowiązań podatkowych. Na podstawie tego typu przepisów można mówić