Prawem podatkowym określa się zbiór regulacji prawnych dotyczących mechanizmów powstawania, określania, wygasania i funkcjonowania  wszelkiego typu zobowiązań podatkowych.Dziedziny prawa: Prawo podatkowe Na podstawie tego typu przepisów można mówić także o wyodrębnieniu się określonych praw a także obowiązków jakie są narzucane płatnikom, podatnikom i inkasentom konkretnych podatków. To na podstawie tejże dziedziny prawa określane są procedury, które mają być przestrzegane przez podatników . To jest jeden z obszarów prawa finansowego.

 

Related Posts