Dziedziny prawa: Prawo autorskie

Prawo autorskie czyli dosłownie rzecz biorąc z języka angielskiego copyright. Jest to swego rodzaju dyscyplina prawnicza, która stanowi odłam prawa cywilnego. Jest zespołem norm prawnych, które natomiast są częścią prawa własności intelektualnej. Ponadto jest to także zbiór ogółu istniejących praw, jakie przypisane są autorom dzieł, utworów i tym samym dziedzina ta zajmuje się decydowaniem o kwestiach czerpania korzyści materialnych od tego rodzaju podmiotów. Prawo autorskie jest regulowane poprzez ustawę z 1994 roku, która była nowelizowana.

Jest to ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na jej podstawie ustala się przedmiot oraz podmiot prawa autorskiego. Utworami, jakie podlegają ochronie na podstawie charakteryzowanego tu prawa autorskiego są programy komputerowe, dzieła literackie, naukowe, kartograficzne, publicystyczne. Wszystko to, w wielkim skrócie ujmując, co wyrażone jest symbolami matematycznymi, znakami graficznymi i oczywiście słowem. To dzieła plastyczne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, fotograficzne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, audiowizualne, w tym również z podziałem na wyłącznie audialne oraz tylko wizualne, choreograficzne, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, muzyczne oraz słowno-muzyczne, pantomimiczne.

Related Posts