Prawo bankowe

Prawo bankowe

Category: Dziedziny prawa

Wyróżnia się prawo bankowe będące zbiorem norm prawnych, jakie dotyczą działania, tworzenia oraz funkcjonowania i likwidowania instytucji o charakterze bankowym.Dziedziny prawa: Prawo bankowe Mowa tu w szczególności o regulacjach odnośnie banków. W sferze prawa bankowego można mówić o prywatnym prawie bankowym, które opiera się na zasadach zawierania umów oraz ich realizacji na linii klient – bank a także wyszczególnia się publiczne prawo bankowe, które reguluje zasady istnienia instytucji http://www.apartamenty.in/apartamenty-maloves-velaves.html bankowych oraz odnosi się do utrzymania płynności finansowej banków. Prawo bankowe jest jednym ze zbiorów przepisów na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.